Verantwoording

De Stichting Platfrom Multimediaproducenten doet jaarlijks verslag aan het bestuur van de Stichting de Thuiskopie van de resultaten van verdeling. Dat gebeurt door middel van een door accountants goedgekeurd jaarverslag. Het meest recente verslag vindt u hier.

Contact

Stichting Platform Multimediaproducenten

Postbus 12040
1100 AA Amsterdam

T: 020 311 60 10