Stichting

De Stichting Platform Multimediaproducenten (PM) is opgericht in 2002 en vertegenwoordigt producenten en uitgevers van interactieve media bij de verdeling van de thuiskopievergoeding.

Conform de statuten bestaat het bestuur van de stichting uit drie leden. Twee daarvan worden benoemd door NVPI, brancheorganisatie van de entertainmentindustrie, en één door het Nederlands Uitgeversverbond (NUV). Eventuele wijzigingen in statuten en repartitiereglement zullen worden bekendgemaakt op deze website.

De administratie van de stichting wordt gevoerd door NVPI.

PM is aangesloten bij VOI©E. VOI©E fungeert namens de cbo’s als aanspreekpunt voor vragen over de collectieve uitoefening van het auteursrecht en naburige rechten. Daarnaast vervult VOI©E de functie van meldpunt voor kritiek of klachten. Alle cbo’s die in Nederland actief zijn, zijn inmiddels lid van VOI©E . Meer informatie over de thuiskopievergoeding vindt u bij de Stichting Thuiskopie.

 

PM mag het CBO-keurmerk voor het toepassingsgebied beheer regelingen voor de verdeling van thuiskopie- en leenrechtvergoedingen voeren.

Contact

Stichting Platform Multimediaproducenten

Postbus 12040
1100 AA Amsterdam

T: 020 311 60 10