Welkom bij PM

Interactief producenten (of hun vertegenwoordigers) hebben recht op een vergoeding die wordt geheven over blanco- beeld en geluidsdragers in verband met daarop vastleggen van producties door particulieren voor eigen oefening, studie of gebruik. De incasso en verdeling van die zogenaamde thuiskopievergoeding wordt gedaan door Stichting de Thuiskopie. Stichting de Thuiskopie doet dat conform een door de minister van justitie goedgekeurd reglement. Dat reglement bepaalt dat de thuiskopievergoeding die interactief producenten (of hun vertegenwoordigers) toekomt, ter nadere verdeling wordt uitgekeerd aan de Stichting Platform Multimediaproducenten. Op deze site kunt u meer lezen over de Stichting Platform Multimediaproducenten, de manier waarop het geld wordt verdeeld en hoe er verantwoording wordt afgelegd.

Contact

Stichting Platform Multimediaproducenten

Postbus 12040
1100 AA Amsterdam

T: 020 311 60 10